Strona Główna

Obowiązek szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych?

Poszukując informacji na temat szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych można znaleźć wiele nierzetelnych informacji. Jednym z mitów dotyczących owej sytuacji jest przekonanie, iż nie ma ustawowego obowiązku szkoleń ABI. Jest to błędne interpretowanie! Ustawa nie informuje Nas wprost, lecz każdy Administrator Bezpieczeństwa Informacji musi stosować zabezpieczenia organizacyjne, jednym z najważniejszych elementów jest szkolenie pracowników.

Co można zyskać dzięki szkoleniom ABI?

Dobrze opracowane oraz przeprowadzone szkolenie pozwala zaoszczędzić czas Administratora Bezpieczeństwa Informacji, ponieważ optymalne zrealizowanie szkolenie gwarantuje zaoszczędzenie dziesiątek indywidualnych pytań, a także częstych kontroli postępowania procedur.  W treści każdego szkolenia ABI powinna znaleźć się informacja o konieczności poinformowania ABI o incydentach. Wyjaśnienie owej procedury powinna zostać przekazana profesjonalnie. Czynności, które muszą zostać wykonane, jeżeli dojdzie do wycieku danych osobowych tworzą ścieżkę zgłaszania nieprawidłowości z ochroną danych osobowych.

Szkolenie powinno mieć formę warsztatów

Często w trakcie trwania szkoleń ABI dowiaduje się o lukach w panującym systemie ochrony danych osobowych w danej jednostce. Wiele słyszymy także o wyciekach danych. Jak się przed tym ustrzec? Prowadzący jest zobligowany wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać odpowiedzi na wszelkie pytania. Bardzo mądrym posunięciem jest zakończenie szkoleń testem. Obrazują one ogólnym poziomem posiadanej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych. Bardziej popularną metodą jest przekazanie uczestnikom tzw. „dekalogów ochrony danych”. Jest to 10 punktów, o których każdy pracownik musi pamiętać po zakończonym szkoleniu.

Szkolenia ABI – Kryptos24